Barbro Westerholm

Barbro Westerholm är riksdagsledamot för Folkpartiet. Hon är läkare med erfarenhet av forskning om läkemedels nytta och risker, läkemedelskontroll och apoteksverksamhet. Hon har även varit generaldirektör för Socialstyrelsen om det som rör människor alltifrån moderlivet till graven samt varit ordförande för Sveriges pensionärsförbund. Fotograf: Peter Knutson
Politik & samhälle

”Han var väl inte alltid så snäll”

I år är det tio år sedan det Nationella rådet för kvinnofrid lyfte våld mot äldre kvinnor i skriften ”Han var väl inte alltid så snäll”.

För lite har hänt sedan dess för att uppmärksamma och ge stöd till äldre som utsätts för våld av sin make, partner eller av sina barn.

Därför ordnade vi ett seminarium här i riksdagen för ett par veckor sedan om detta ämne. Det blev både välbesökt och lyckat. Vi hade bjudit in tre duktiga kvinnor som talare; Britt-Inger Saveman, professor och en av Sveriges ledande experter om våld mot äldre, Åsa Witkowski, verksamhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet som bland annat driver Kvinnofridslinjen och Angela Beausang, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Den efterföljande diskussionen blev också mycket givande.

På Folkpartiets hemsida finns möjlighet att se hela seminariet i efterhand under följande länk.

Vid seminariet presenterade jag Folkpartiets förslag om en lagstadgad anmälningsskyldighet vid misstankar om våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män, som parallell till den lagstiftning som finns när det gäller barn som far illa.

 

Barbro Westerholm

Riksdagsledamot för Folkpartiet


Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.