Monika Olin Wikman

Monika Olin Wikman är jur. kand. och har arbetat brett med samhällsfrågor inom det socialpolitiska fältet. Hon har haft ledande befattningar inom bland annat Socialdepartementet och Socialstyrelsen samt arbetat landstingsdirektör. Hon bor numera på Österlen och deltar i arbetet med att utveckla livsmiljöerna för äldre i denna bygd.
Medicin & hälsa, Politik & samhälle

Bra att obligatorisk LOV utreds

Häromkvällen ägde ett välbesökt möte rum i Simrishamn kring valfrihet med äldrepeng.

Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot för centern, pläderade för denna liksom en grupp Pantertanter, som fått sitt namn sedan de med stort engagemang och kraft börjat driva på den lokala utvecklingen kring äldrefrågorna. Alla partier var inbjudna, bakom mötet låg ett brett spektrum av arrangörer, SPF, PRO, SV; ABF, Centern och lobbygruppen Livslångt boende på Österlen. Frågorna om äldrepeng var många, utformning, nivå, finansiering och biståndsbedömning måste konkretiseras.

Men tanken väckte gehör, även de äldre måste få vara myndiga och bestämma över sina val. En äldrepeng måste kombineras med att kommunerna inför lagen om valfrihet, LOV. Argument som att äldre inte kan välja håller inte, vi väljer ju hela tiden, och när vi får svårt med detta kan anhöriga, rådgivare, eller coacher fungera. För övrigt bör vi helst göra våra val om hur vi vill ha det på äldre dar i tid medan vi är alerta.

En del kommuner säger nej till lagen om valfrihet och en del tvekar. Politiker och andra beslutsfattare vet alltså bättre än de gamla hur de vill ha det.  Tala om förlegat förmynderi. Äldreminister Maria Larsson har i dagarna förklarat att hon vill utreda en obligatorisk skyldighet för kommunerna att införa LOV. Detta är verkligt glädjande. Liksom tecken på en växande opinion. Det går inte att sticka huvudet i busken och låtsas som det ordnar sig. Det gör det inte. De politiska partierna måste vakna upp och vi själva som äldre och blivande äldre måste ta vårt ansvar. Säg ifrån!

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.