Dan Brändström

Licentiat- och doktorsexamen 1969 och 1972. Ordinarie universitetslektor, lärare och forskare framtill 1975 då han utnämndes till rektor vid Socialhögskolan i Umeå. Han har varit universitetsdirektör vid Umeå universitet och nu är han VD för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond i Stockholm. Han har lett en rad statliga utredningar och engagerat sig i den ideella sektorn såväl i Sverige som internationellt.  
Historia & tradition, Politik & samhälle

Med Roosevelts frihetsbudskap som ledstjärna

Franklin D. Roosevelts frihetsbudskap till den amerikanska kongressen 1941, samma år som mitt eget födelseår, har blivit allt mer också något av en ledstjärna för mitt eget liv och handlande. Hans klassiska tal om de fyra friheterna: Yttrandefrihet, Religionsfrihet, Frihet från nöd och Frihet från fruktan har mer och mer kommit att prägla vad jag själv kommit att ägna min egen tid åt.

Det är mycket viktigt att en demokrati kan manifestera drömmen om ett samhälle i frihet och utan förtryck. Det skall råda en frihet för medborgarna att tänka, yttra sig och handla efter egen övertygelse. Ett fritt samhälle är också en grundval för fria företag, stiftelser och ideella organisationer.

Människors engagemang i stiftelser och i ideella föreningar utgör själva ”kittet” i våra samhällen. Stiftelser är viktiga samhällsaktörer som har en möjlighet att agera lite friare och lite mer annorlunda än vad staten som aktör kan tillåta sig att utföra. Det är därför angeläget för dem som förvaltar stiftarnas förmögenheter och givna ändamål att göra det på det sätt som bäst gagnar medborgarnas frihetsideal.

Stiftelserna är praktiskt taget de enda samhällsaktörer som också känner eller åtminstone borde känna ett ansvar för den ideella sektorns (idrottssektorn undantagen) infrastruktur. Utan ett rikt stiftelseväsende skulle vårt samhälle vara ett mycket torftigare och sakna mycket av omtanke och omsorg samt den kultur och det samhällsliv vi är så vana vid att dagligen omgärdas av.

Dan Brändström

Kommentarer
 • Bella säger
  Inlagd 20100318

  Håller med! ”Utan ett rikt stiftelseväsende skulle vårt samhälle vara mycket torftigare”. Kunde inte sagt det bättre själv.

 • Jessica Dymén säger
  Inlagd 20100318

  Helt rätt att ideella aktörer kan agera lite friare än statliga myndigheter men det finns också ett stort behov av förändringskraft i den ideella sektorn. Den ideella sektorns beroende av finansiering från statligt håll begränsar friheten och gör att dessa verksamheter riskerar att agera kortsiktigt och utanför den fulla potential som de skulle kunna uppnå. Låt ideella verksamheter utvecklas genom att öppna upp för entreprenörsanda och kommersialisering av vissa tjänster som skulle möjliggöra mer pengar, frihet, oberoende samt mer långsiktiga visioner!

  Mvh,

  Jessica Dymén http://www.sind.nu

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.