Rolf Nilsson

Rolf Nilsson är född 1938. Han har driftteknikerutbildning och har i huvudsak arbetat med kraftproducerande anläggningar, högspänningsställverk och vattenmagasinsregleringar. Före sin utbildning startade han sitt arbetsliv inom utrikessjöfarten redan vid 15 års ålder. Rolf har tidigare bloggat på den egna bloggen http://blogg.op.se/bergrolf/ men nu har vi rekryterat honom till Seniorbloggen.
Personligt & livsåskådning, Politik & samhälle, Teknik & media

Digital muskonst och människans framsteg

Man behöver i dag ingen färgpallett med kladdiga färgtuber för att få hjälp med att odla den konstnärliga ådran som vi alla egentligen bär på. Datorerna är även här att räkna med och det tycks inte finnas några gränser för dess möjligheter.

Med tanke på den förhållandevis korta tid som datatekniken har utvecklats till ett kraftfullt system så finns det anledning att ha respekt för vad som kan komma framöver. Ingen tvekan om att vår egen hjärna kommer att bli både beroende av och kopplad direkt till datorerna inom en relativt snar framtid. Vår egen mänskliga utveckling tycker jag släpar efter en aning och är inte i fas med den tekniska utvecklingen som jag tidigare skrivit om.

Marknaden har en omogen syn på den tekniska och datatekniska utvecklingen såtillvida att man är starkt inriktad på att låta inovationerna till stor del utnyttjas som underhållning istället för att forcera nyttan till mänsklighetens vitala behov. Man talar ju ständigt om olika domedagsprofetior som sinande energiresurser, globala hot och ekonomiska kollapser samtidigt som man i resursslöseri söver ned mänskligheten i konsumtionsruset. Men ok, visst investerar man för människans eventuella framtid och fromma framstegsteknik, man kör ju en partikelacceleratorkanon utanför Geneve. 

Man skjuter partiklar med dessa nyttokanoner i mer än ljusets hastighet fast kanske mer av nyfikenhet på vad som händer i den osynliga mikroskopiska partikelvärlden, men med lite tur så kan det kanske även bli bingo för vår framtida energiförsörjning. Tills dess så får vi skjuta med våra vapenkanoner för att i demokratisk anda eliminera våra motsträviga artfränder och värna om ”våra” råvaruresurser, en lätt match eftersom vi oftast säljer vår vapentekniska underteknik via halvdemokratiska demokratier till så kallade skurkstater.

Skurkstaterna ska sedan bekämpas med våra mer högteknologiska vapensystem för att sedan byggas upp med biståndspengar. En mänskligt ond cirkel där beslutsfattarna håller sig på tryggt avstånd i väntan på att icke-demokratierna ska bli snälla och fogliga demokratier. Den tidigare superdiktaturen Irak har nu fått en ny demokratisk kostym att visa upp i de demokratiska salongerna, men fick man nya underkläder egentligen.

 

Rolf Nilsson

Har bakgrund som drifttekniker och arbete inom utrikessjöfarten. Tidigare bloggat på egna bloggen: http://blogg.op.se/bergrolf

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.