Hans Nyström

Hans Nyström är född 1928 och är överläkare inom barnpsykiatri och fick sin medicinlicens 1956. Han började tidigt med KBT och specialiserade sig på ångest hos barn. Numera arbetar han med tillåtande bantningsmetodik – ”Konsten att bli lycklig”. Just nu skriver han på en bok med titeln ”POSITIV BARNAFOSTRAN med KBT i 3 dimensioner med vald tidsförskjutning”. Han arbetar också med KBT-coaching för äldre.
Medicin & hälsa, Politik & samhälle

Kärleksfull barnuppfostran (av 4-6-åringar)

Sluta prata (”tjata” ) barn tillrätta. Bemöt barnet extra kärleksfullt och bekräfta det som en älskad och uppskattad liten person. Små barn är känslovarelser, styrda av sina känslor – inte av tankar. Med känslorna i positiv balans gör barnet sitt bästa för att följa föräldrarnas förslag.

Paradigmskifte – från lydnadsförklaring till kärleksförklaring. Kanske inte en riktig revolution inom fostran men ett fullständigt paradigmskifte: från prat, förklaringar, tillsägelser, tillrättavisningar (auditivt) till beröring och kramar (taktilt)

SLUTA förmana och vädja till förnuftet.

BÖRJA behandla och bekräfta med kärlek.

Små barn är känslovarelser och minns kramar. Tider och regler glöms bort.


Hans Nyström

Överläkare inom barnpsykiatri

Kommentarer
 • frida säger
  Inlagd 2011067

  Intressant, men en balans är väl det bästa? Prat, förklaringar och tillrättavisningar behövs likväl som beröring och kramar.

 • hans nyström säger
  Inlagd 20111128

  ”balans” är ett bra ord nästan lika bra som ”lagom”
  ”prat” skall vara kärleksfullt
  ”förklaring” i förhållande till ålder och mognad
  = inte så mycket
  ”kram” — massor många och korta
  barn för mig= 3/4år ->5/7 års ålder
  hälsar hans

 • hans nyström säger
  Inlagd 20120527

  DUTTa ditt barn till lydnad
  Långa knäsittningar skapar god kontakt med barnet MEN 1 sekundersDUTTar som påminner och bekräftar har en terapeutisk effekt. BARN behöver känna sig älskade hela sin vakna tid. Jämför med elefantungen som vandrar med flocken hållande sin mamma i svansen. Människobarn behöver samman-hängande kontakt och känna sig omvälvd av kärlek-hela dagen. Gradvis kan den lilla människan substituera en verklig kontakt med vetskapen om att en vuxen finns. Men pågrundav det korta minnet behövs täta påminnelser. Ju yngre barn desto
  oftare. DUTTar är korta(1-2sekunder) men dröjer sig kvar längre(1- 2 minuter) i barnets sinne. Efter några dagar vet barnet att kontakt kommer och kan fortsätta leka koncentrerat i fast förvissning om att den VUXne hör av sig på något sätt. En trygghet finns här också. 4-5-åringen trivs med att leka ensam; förutsatt att en VUXen finns tillgänglig och hör av sig spontant
  med glada ´överraskningsord`som kan kallas: verbal smekning.

 • hans nyström säger
  Inlagd 20130421

  här mina senaste ´skriv
  Åtta Uppfostrings-KNEP -

  KNEP minskar behovet av tillsägelser.
  Ett KNEP löser problem inom sitt område.
  Den vuxne bemöter barnet smart och positivt.

  KNEP 1 – BEGRÄNSAT TILLSTÅND
  Att leka på gården, inom synhåll, är alltid tillåtet Andra aktiviteter kan behöva regleras; så att inte barn eller föremål skadas.
  Tillståndet ges tillsammans med en begränsning kopplad till: tid / rum / ömtålighet
  enligt förhållandena:
  ”bara NU- bara HÄR- bara TILLSAMMANS ”
  EXEMPEL-
  Pappa/Mamma till barnet:
  ”OK-du får … men bara nu … inte sedan”
  ”Ok, men bara här i köket TILLSAMMANS med mig”

  Förklaring -
  ´begränsningsordet`heter bara och ´begränsningstillstånden´ är:

  -NU- -HÄR- -TILLSAMMANS -

  bara begränsar: TIDen och RUMet samt tillåter under skyddade förhållande.

  barn lär sig att:
  det finns 2 olika svar på frågan: ”Jag kan väl få” ?
  alt.I: ”Ja-visst … de´e´ kla´t du får” (fri lek)
  alt.II: ”Ja-visst lilla vän …
  men bara …
  NU … -HÄR- … -tilISAMMANS tillstånd (med så liten begränsning som möjligt och i förhållande till barnets person och mognad) (begränsad lek)
  KNEP 2 – ANVISA (iställetför avvisa)
  En upptagen förälder kan, utan att tänka sig för, avvisa ett kontaktsökande barn som då känner sig oälskat (barn personifierar och ”tar åt sig” )
  ANVISA- När ditt barn kommer och ber om sällskap eller hjälp (som inte är livsviktig)
  EX. ”Mamma jag har inget att göra” och du är upptagen är det lätt att säga: ”NEJ” – ”Jag/MAMMA hinner inte”
  Gör istället såhär:
  inbjud barnet att: deltaga i din pågående syssla, jobba -sida-vid-sida … eller titta på. Ge honom något litet redskap och mindre ömtåligt/farligt att använda- strax bredvid.

  Samtidigt som du ANVISAR en syssla säger du:
  ‘”Så fort vi är färdiga, följer jag med dig och tittar på vad du gjort” ”Du kanske vill berätta så länge” Ett avvisat Barnet känner sig undanskuffat; ledset (väljer att trotsa-litet senare (hämnas))
  Med ANVISA avvisas ej barnet och får välja mellan 2 alternativ.
  alt.a- deltager och kommer till sin egen glada förvåning att trivas (en stund)
  alt.b- barnet väljer att ej deltaga och lär sig ta följderna av ett eget beslut (inte förälderns)
  Skall hen vara arg blir det … på sig själv.
  Det Barnet valt får hen ta ansvar för självt
  TID -
  Barnets TIDsuppfattning uppövas. Från att alltid som litet barn`leva i NUet … ökas förmågan att förstå och bemästra TIDen.
  KNEP 3 – -BARA EN GÅNG-
  -BARA EN GÅNG- är en metod mot ´tjat` Barn lär sig genom att upprepa och fråga flera gånger. Det kan bli tjatigt. Den vuxne upprepar också ofta sin tillsägelse. När barnet dröjer eller inte lyder – säger  föräldern strax, till igen. Tjatet` finns alltså som (dålig) förebild (att imitera) 
  För att inte fastna i ´tjat´ skall Fostraren  säga till  sig själv: ”BARA en GÅNG”                                                                             När lydnadskravet  är utsagdt följer en paus under vilken barnet hinner ändra sig.                                                              Det trotsigt inställda barnet lär sig att °Olydnaden° ger hen mera uppmärksamhet än omedelbar lydnad (Barn med Kärleksbrist tar hellre en negativ uppmärksamhet än ingen alls )
  Alltså gör han ingenting(0) och belönas för detta (0) med mera kontakt(+) Känslan av makt, ingår: att såhär kunna binda en vuxen och  samtidigt testa gränsen för sin förmåga.  
  Barnet som förvarnas 2-4 gånger innan föräldern säger till ”på skarpen” börjar ´nedräkningen` först när den hårda rösten hörs. De mjuka tillsägelserna och frågeformulerade förslagen skänker ju just den åstundade, extra uppmärksamheten .  
  Alla de gånger han lyder. genast, upphör ju kontakten fort.          Genom att ´intelyda` fås många  stunder då föräldern talar, bara med just honom.
  ALLTSÅ-                                                                        ju mer han ”0lyder” desto mera kontakt.
  Barnet betingas på ett negativt sätt (–)               Vuxna som ”tjatar” dras in i en negativa cirkel.  Ett sätt att  klara sig ur DEN ONDA CIRKELN är att börja tillämpa: 
  BARA en GÅNG-     med en gång(=bums)            GENERALISERING-
  °1X°  - kan vidare-utvecklas till EN-BETINGNING omfattande många olika områden.  Införd i vardagslivet minskas både barn- & föräldra-TJATet
  UNDANTAGSTILLÅTELSE- Ibland uppkommer ett behov av undantag från 1X regeln:  ”Ja! men bara denna enda gång”          Några få undantag rubbar inte  °Baraengång°-er-Regeln.
  2
  Såhär kan du göra-
  Ge ditt TILLSTÅND men säg samtidigt med eftertryck:
  ”Visst får du kära barn, men BARA en GÅNG”
  EXEMPEL – ”Du får åka karusell, radiobli, spöktåg … men bara en gång av varje”
  Efter några 1X kan barnet självt generalisera och flytta ut 1x till aktiviteter som ej ens diskuterats
  Nu är barnet och gärna också hela familjen  EN-BETINGAD
  EN-BETINGNING-   
   Genomfört BARAENGÅNG/ 1X  minskar TJAT och diskussioner om …  För lagom stora barn blir  1X  något som tillhör livet. Vet att det ej lönar sig att TJATA  och att rätt utnyttja det tillfälle / tillstånd som visar sig / lämnas.                          Föräldrar får också gärna införa 1X i sin samvaro.

  Smarta barn lär sig nu att ”njuta medan det pågår”               Exempel- slicka glassen, långsamt. Njutningen blir större om den inte störs av  undran om den kan upprepas strax därpå.
  Att välja den dyraste vet mången ´unge` också.
  Föräldern kan medverka: ”Visst får du största glassen- idag- men det blir också bara 1 glass den här dagen” 
  Förälder ger STORT men vet att hen slipper tjat om storleken genom sin förebyggande vänlighet.
  Helst skulle hon göra tvärtom:
  1-Du får …   
  2- vänligt: Men BARAENGÅNG”                               3-huka sig ned och se barnet i ögonen; le.                         Föräldern blir därigenom förebild med sin demonstration av 1X      Samma tonfall och kroppspråk samt uppmaningsord skall sedan kategoriskt användas  i vardera samma situation och sammanhang: kroppsspråket visar; få ord behövs.
  (Barnets upprepningar lurar mamman  att upprepa sig. Barnets ökade känslosamhet driver mamman att öka sitt känslo-engagement. Situationen blir besvärligt överladdad)
  KNEP 4 – BETEENDEPROGRAM
  Förutsätt inte att barnet vet hur han skall bete sig i en ny situation. Beskriv med ett muntligt BETEENDEEPROGRAM
  EXEMPEL – 1 Föräldern: ”Idag hos farmor skall du gå sakta och prata med låg röst. Efter en stund vinkar jag på dig och så tar vi adjö-i handen. Sedan går du och jag på bio. Pappa stannar hos farmor som hans mamma”
  EXEMPEL −2 Föräldern: ”Visst får din kamrat komma in och leka … men bara på ditt rum”
  BETEENDEEPROGRAMet fastställes strax före. Ju yngre barn desto kortare tid innan.
  Gradvis lär sig barnet rätt beteende i samma miljö och även liknande (generalisering)

  BETEENDEEPROGRAMet kan schabloniseras:
  regnigt väder- samma utrustning: namnet REGNKLÄDER tryggar barnet till 2-3-4 kläder och vetskapen om att: ”blir du våt så kom in”!
  GENERALISERING – (av beteendeprogram) ad ”Farmorsbeteendet”
  besök på sjukhuset: Föräldern: ”Som hos FM men ändå tystare”
  ”Lekkamrat” Ni får leka i ditt rum men inte skrika eftersom pappa sover”
  på banken – ”Du skall ´vara som på försäkrings-kassan fast ändå lugnare”
  BARNET får veta i förväg och kommer ej att klandras under eller efter. Han hinner också diskutera eventuella ändringar (dock BARA-1) som väsentligt underlättar ”lydnaden”
  KNEP 5 – BEHÅLLA ANSIKTET

  Att ”tappa masken” är en svår vanära i Japan.
  Även ´små människors` stolthet såras.
  En nödvändig tillrättavisning måste ta hänsyn till detta.

  Gör den aldrig i kamraters närvaro.
  Måste du justera barnet … viska i örat.

  skilj på sak-&-person:

  (i förhållande till självet)
  diskutera barnets beteende men skiljt från hans (lilla känsliga) person.

  (i förhållande till händelsen)
  Barnet har gjort något olämpligt men utgå inte från att han gjort det medvetet (eller på trots) Se händelsen som obetänksam och impulsiv:

  ”Så´n otur”! ”Råkade du … ?
  ”Du hade visst väldigt bråttom”

  Barnet lär sig sköta sig, lättare om det inte sam-tidigt måste försvara sin personliga prestige.

  Känner hen sig älskad trots … några missöden
  … försöker barnet ändra sig i fortsättningen för att fortlöpande vara föräldrarna till lags och få fortsatt kärlek och bekräftelse.
  6- NEDRÄKNING
  En liten människa skall `räknas ned´ så hen hinner avsluta sin pågående lekaktivitet.
  Förklaring – barnet behöver förberedas känslomässigt och få hjälp med tidsuppskattningen
  Räkna från 3- 0
  Pappa/Mamma till barnet:
  -3- ”Vi skall snart äta, fortsätt leka en stund … du kan bygga färdigt sedan”
  -2- ”Mat om 2 minuter. Snart måste du komma in”
  -1- ”1 minut kvar”
  -0- ”Nu”
  Genom att använda allt kortare meningar markerar föräldern att tiden blir knappare.
  I detta exempel är det minuter mellan påminnelserna (Kolla med klockan) Lär in detta
  tidsmellanrum (eller annat som passar barnet)
  och använd tills barnet självt kan uppskatta tiden och det räcker med en påminnelse: ”Johan- vi äter om en kvart”
  NEDRÄKNING kan användas vid många former av tidspassarproblematik;
  -äta upp- -tvätta sig- -klä på dig-
  vid -0- och förnamn… börjar/slutar barnet.
  till slut Efter flera nedräkningar… räcker ett (1) PÅMINNELSE ORD
  borsta! kläderna! ”ta ut” ! (till diskmaskinen)
  slutligen räcker det med en BLICK / NICK pekning… förnamn … kanske förstärkt med en ”Harkling” beledsagad av ett leende
  . (Koncenterad lek är ju också tidlös) KNEP 7 – FRITT VAL
  Ett trotsig & svårbemästrat barn hanteras med: FRITT VAL
  Ge barnet ett eget val; och få välja fritt MELLAN 2 alternativ som båda kan godtagas av dig som förälder (Vilket barnet inte tänker på)
  Ex. – till barnet som inte alls vill gå och lägga sig.
  ”Vill du ligga i mammas säng eller din egen”?
  – till barnet som just vägrat att gå till sängs:
  ”Vill du lägga dig 1 kvart-före eller efter klockan 8″?
  frågar föräldern som blir glad om hon får ungen i säng klockan halv 9:o

  En ologisk variant på FRITT VAL ger ändå barnet känslan av att få bestämma själv:
  ”Vill du bada före sänggåendet eller ta på dig pyjamasen i badrummet”.

  Valet mellan 2 handlingar förvirrar barnet och bryter trotsmotståndet.

  Ett antal FRIA VAL … smart valda med vänliga leenden … för barnet mot det hägrande slut-målet: sovande barn med fridfulla snusningar.

  Barnet tycker sig få vara med och bestämma och känner därför föga trots.

  När han säger: ”Det vill jag inte” …. med kraft får han utlopp för sin motsägelselusta samtidigt som han- tyst- godtar det andra förslaget.

  Barnet säger alltså: NEJ och gör JA
  KNEP 8 – KLYVNING
  När ett litet barn trotsar kan du välja att godtaga °Trots°-et men KLYVA bort en del.
  Föräldern: ”Oj så smutsiga händer” ”Snälla-gå och tvätta dom”
  Barnet: ”Nej- vill inte”
  Föräldern: ”Nehej-det vill du inte”! ”Slipp då”
  Samtidigt som förälder håller om händerna avskiljes (KLYVES ) dessa från barnets (nedanför greppet) pågående trots.
  ”Jag lånar dessa konstigt, kladdiga men väldigt fina händer, stoppar dem i det sköna ljumma skumma vattnet – (tar på lite tvål) och torkar på mjuka handduken” …….
  ”Tack för att jag fick låna alla fingrarna”
  ”Nämen det var visst dina”… skratt skratt !!
  Pratet förhindrar barnet från att prata (detvillsäga protestera) och berömmet före-bygger genom att tillföra bara positiva känslor

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.