Rolf Nilsson

Rolf Nilsson är född 1938. Han har driftteknikerutbildning och har i huvudsak arbetat med kraftproducerande anläggningar, högspänningsställverk och vattenmagasinsregleringar. Före sin utbildning startade han sitt arbetsliv inom utrikessjöfarten redan vid 15 års ålder. Rolf har tidigare bloggat på den egna bloggen http://blogg.op.se/bergrolf/ men nu har vi rekryterat honom till Seniorbloggen.
Personligt & livsåskådning, Politik & samhälle

Kursfall för människovärdet

I våra demokratier tar vi för givet och förväntar oss att alla delar av världens övriga politiska styrelseskick ska anamma just vårt demokratiska synsätt.

Att ensidigt predika om denna enda rätta väg tycks ändå reta fler än de som låter sig omvändas och anta en mänskligare synsätt, ondskan finns ju också i alla grupperingar och är nu dessutom anonym. Den som inte kan dölja sin ondska blir aldrig en sann demokrat. Den så kallade marknaden tycks gå sin egen väg som i dag omfattar handel med världens grymmaste diktaturer ivrigt påhejade av dubbelmoralens politiska väktare. Samtidigt som överbefolkligheten på en allt mer krympande råvarujord håller liv i den ekonomiska marknaden genom konsumtion så får man anta att värdet på ett människoliv minskar i samma takt. ”Billiga människoliv” offras också i allt snabbare takt för att hålla igång överkonsumtionssamhällena där våra politiker lever gott på att tala om hur världen borde se ut enligt vårt demokratiska synsätt men inte hur det ska gå till för att rädda det inflationistiska människovärdet. Putin och Hu Jintao har nu tydligen satt ned den politiska foten i bland annat Syrienfrågan och talat om för världen att människovärdet just nu drabbats av ett större kursfall och att skuldfrågan är global. Kan det nu vara så att det är förhandlingsläge mellan de mer delvis försynta korrupta demokratierna och de egentligen i många avseende likasinnade stora diktaturerna när det gäller människovärdets kursvärderingar.

För svensk del borde det finnas möjligheter till samförstånd om människovärdet likväl som det finns en samsyn när det gäller bilfabriksaffärer. Att ta strid för de demokratiska värderingarna tycks i dag inte vara lika självklart som tidigare eftersom dubbelmoralens politiska väktare har fått allt mer att säga till om. Enpartistaterna har skickligt navigerat in i våra demokratiska vatten med hjälp av våra från början iscensatta så kallade marknadskrafter och nu sitter vi där med ”Svarte Petter” och kommer antagligen att få förhandla bort en del av våra tidigare demokratiska värderingar. EU-fantens ekonomiska fotboja gör inte saken bättre utan ökar risken för att komma i beroendeställning till drakarna i öster. I de arabiska vårarnas länder tycks våren ha övergått i oändliga inre stridigheter i skuggan av storpolitiken där man känner på varandras muskler i Syrienfrågan.

Till sist, nu ska Sverige fira sin traditionella midsommar inbäddat i björkskogens grönska med färgsprakande blomterprakt. Jag bjuder därför på några nytagna färgbilder och undrar samtidigt om det vi ser är helt färglöst för att efter ”tittningen” färgsättas i våra hjärnor. Mycket är också smaklöst men kan alltid bättras på med lite kryddor och en tråkig hjärna kan alltid för en stund bli lite trevligare av en midsommarsup.

Trevlig midsommar!

 

Rolf Nilsson

Har bakgrund som drifttekniker och arbete inom utrikessjöfarten. Tidigare bloggat på egna bloggen: http://blogg.op.se/bergrolf

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.