Jan Hjärpe

Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi, Lunds universitet. För närvarande vice preses i Vitterhetsakademien. Han är författare till något dussintal böcker. Några av dessa är: ”Förändringens vind. Den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv” (Leopard förlag 2009), ”Islamismer: Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen” (Gleerups, 2010) och ”Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu” (Leopard förlag 2011).  
Politik & samhälle

Mänskliga rättigheter och forskares frihet

I vår värld finns förtryck, korruption, fängslanden utan rättegång, rättsövergrepp, trakasserier mot oliktänkande, beordrade mord, tortyr och dödande på uppdrag av maktägande som ser sin makt hotad.

Kort sagt: ett deficit när det gäller mänskliga rättigheter så som de har definierats i FN-deklarationen från 1948 och i en rad konventioner därefter.

Detta drabbar även akademikerna, forskare och vetenskapsidkare: trakasserier, hinder att samarbeta över gränserna, frihetsberövanden, orättfärdiga domar – till exempel mot läkare som har tagit hand om skadade demonstranter, eller humanister och samhällsvetare som tagit fram för makten obehagliga fakta eller som vill träffa och samarbeta med kolleger som maktägande ser som fiender.

Den akademiska världen är inte alldeles utan försök att motverka detta. Det finns ett internationellt nätverk av kommittéer som strävar efter att bevaka frågorna om mänskliga rättigheter just när de aktualiseras för engagerade i den vetenskapliga världen. En sådan MR-kommitté finns också i Sverige med ledamöter från Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Svenska Akademien och den samarbetar med motsvarande grupper internationellt. Uppdraget är att observera vad som händer och att reagera när forskare och andra i den vetenskapliga världen trakasseras, fängslas eller utsätts för andra kränkningar av sina mänskliga rättigheter och när maktägande försöker förtränga den vetenskapliga forskningens frihet. Det man kan göra då är att skriva brev till respektive myndigheter och påpeka att det de gör inte passerar obemärkt, att protestera, att kräva att regeringar och myndigheter i övrigt lever upp till sina åtaganden att följa internationella konventioner, och att kräva att rättegångar ska ske enligt internationellt erkänd standard.

Det har visat sig betydelsefullt att fängslade personers situation uppmärksammas, att de inte glöms bort. Det är viktigt också för offret självt: Du är inte glömd. Kollegerna protesterar mot hur Du behandlas. Ibland händer uppmuntrande saker.

Ett fall då kommittéerna agerade gällde Moncef Marzouki, läkare och tidigare professor i folkhälsa vid Sousse’ universitet i Tunisien och vid Bobigny-universitetet i Paris. Han var också ordförande i det tunisiska förbundet för mänskliga rättigheter, och kritiserade dåvarande presidenten Zine al-Abidine Ben Ali för bristen på mänskliga rättigheter. Han förföljdes av myndigheterna och fängslades vid upprepade tillfällen. De akademiska MR-kommittéerna reagerade upprepade gånger med skrivelser till de tunisiska myndigheterna.

Så kom Arabvåren 2011 – och den 12 december 2011 valde det parlament som nu utarbetar den nya konstitutionen för landet Moncef Marzouki till Tunisiens president.

Visst blir man glad!

 

Jan Hjärpe

Professor emeritus i islamologi, Lunds universitet

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.