Rune Skarvik

Rune Skarvik, född 1926, verkade som polis under närmare fyrtio år och avslutade karriären som kriminalkommissarie. Hans gode vän, sjökaptenen och konstnären Gösta Werner, målade sin sjömansberättelse. Genom Skarviks intresse och mångåriga arbete, kunde slutligen Museum Gösta Werner och Havet öppna i Simrishamn, där han blev intendent. Han har de senaste femton åren verkat som författare. Hemsida: www.skarvik.net
Medicin & hälsa, Personligt & livsåskådning, Resor & geografi

Minnen från en resa till Italien

Tillsammans med hustrun hade vi bestämt att möta våren i Italien. Resan dit skulle ske med SAS-flyg. Olyckligtvis drabbades jag några dagar före avresan av en besvärlig yrsel, som föranledde ett läkarbesök.

Jag rekommenderades bland annat att anskaffa en lämplig rollator, gärna den modell som bär beteckningen: Petronella.

Då jag bokade resan, framfördes en önskan om att få så kallad assistanshjälp. Just ankomna till Kastrups flygplats, överraskades vi av Falcks personal. De tog genast mycket väl hand om oss och utförde transporten till de numera så viktiga platserna, där resandekontroll skall ske, innan vi kunde stiga ombord på flygplanet som skulle föra oss till Milano.

Flygningen dit gick perfekt. Efter ankomsten och omedelbart efter att vi stigit ur flygplanet, iakttogs en mindre välväxt, italiensk assistanshjälp, som med utsträckt arm, riktad mot mig, utropade så högt han orkade:

– UNO INVALIDO! varpå jag på klanderfri italienska genast genmälde:

– NO, DUE INVALIDO! Samtidigt överlämnade pursern Petronella till mig.

Invid flygplanet uppehöll sig ytterligare en assistanshjälp. Oaktat deras kroppkonstitution hade båda utrustats med var sin anordning, som vi på vårt språk benämner – barnsittvagn! Assistanshjälpen ombad oss att ta plats på dessa transportmedel. Jag ställde mig omedelbart undrande frågan:

– Hur skall jag, 190 cm lång, med en fyrtioårig “sittarbetsskada” och med minst 3 x i byxstorlek, kunna tränga mig ner mellan de båda armstöden? Hjälpmedlets fotplattor var dessutom placerade på ett ställe, där en lätt benamputerad person skulle ha känt sig hemmastadd.

Jag pekade på anordningen och skrattade, liksom också bredvidstående resande gjorde. Slutligen hade jag med möda skruvat ner “yrkesskadan”, varpå färden kunde börja. Den gick genom flygplatsen Malpensas underjordiska gångar, som på vissa ställen plötsligt övergick från vågrätt plan till något liknande “berg- och dalbanan”.

När vi så slutligen nådde målet visade våra hjälpassistenter att de under transporten blivit totalt utmattade. Deras andning var flämtande, pannorna blänkte av svett och båda såg allmänt dåliga ut. Vi, som blivit transporterade, kände oss däremot väl till mods och var mottagliga för nya erfarenheter i det sydliga landet.

 

Rune Skarvik

Författare

Kommentarer
 • Ulf Persson säger
  Inlagd 20120510

  Mycket rolig skildring! Man skule ha varit på plats! Så glad att ni fixade det!

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.