Rolf Nilsson

Rolf Nilsson är född 1938. Han har driftteknikerutbildning och har i huvudsak arbetat med kraftproducerande anläggningar, högspänningsställverk och vattenmagasinsregleringar. Före sin utbildning startade han sitt arbetsliv inom utrikessjöfarten redan vid 15 års ålder. Rolf har tidigare bloggat på den egna bloggen http://blogg.op.se/bergrolf/ men nu har vi rekryterat honom till Seniorbloggen.
Politik & samhälle, Resor & geografi

Omvända Robin Hood

Här hemma i Sverige har vi fått en nykonstruerad långbänk där våra lokala politiker sitter och filar på hur man ska göra Sverige både billigare och större för sin egen del. Trots att man vet att många människor kommer att förlora på att man bildar allt större regioner så har en möjlig folkomröstning i frågan hittills aldrig omnämnts.

Fredriks parti går dock och väntar på att frågan skall komma underifrån så småningom. När alla beslutsspikarna är islagna kan man förmoda att man bekvämt lutar sig tillbaka och visar upp sin lyssnarcharm inför bakbundna och irriterade regionsmedborgare. I sådana här konstruktioner drar man ju bara ihop den eventuella rikedom som finns kvar till maktcentra och ekonomiska centra och det finns anledning att misstänka att glesbygderna blir än glesare i framtiden.

I början på 70-talet fanns en lunta att tillgå som hette Sveriges fysiska riksplanering eller något liknande och i den fanns en karta som visade var den framtida befolkningen skulle finnas i det avlånga landet Sverige. En mycket smal remsa angavs vara befolkad från Umeå och ned till Gävle som sedan svängde av in mot dalgränsen och ned mot mellersta Värmland. Allt norr och väster därom angavs vara avfolkat och utsatt som produktionsområde för råvaror utan all kommunal verksamhet. Så visst hade våra rikspolitiker sina planer redan då att dra Sveriges befolkningscentra söderut och helst samman i en stor enhet. Vi äldre som har haft turen att få ha en minnesgod hjärna kan ju klart se och förstå att man inte tänker låta hela Sverige leva och ha samma ekonomiska förutsättningar.

När Cecilia Malmström debatterade med Jonas Sjöstedt häromdagen så framhöll Cecilia vikten av att vi visade solidaritet med våra sydländska EU-fantländer och det framgår i all tydlighet att det är slut med den ekonomiska solidariteten till våra egna fattiga glesbygdkommuner om det nu har funnits någon sådan. FredRIK tiggde snabbt om att få vara med och slå ett slag för demokratin och freden i Libyen, nu önskar samme FredRIK att våra egna svenska skattebetalare också kan tänkas vara med att betala till slösa-länderna inom EU-fantens rike detta trots att vi inte är med i euro-samarbetet och att vi folkomröstat om det. Att se om sitt eget hus först i alla delar och inte bara i de delar som kan tänkas generera väljare borde vara en självklarhet för en samvetsgrann landsfader. Manlig och kvinnlig politisk fåfänga att vilja synas i alla sammanhang, framförallt då i EU-fantens rike får inte gå före det egna landets behov.

Sverige behöver en landsfader i Sverige och som ser till att den ekonomiska fördelningspolitiken får nya dimensioner och inte bara lämna ”blådänga” (det som blir kvar när mjölkseparatorn gjort sitt) till de sämst ställda.

 

Rolf Nilsson

Har bakgrund som drifttekniker och arbete inom utrikessjöfarten. Tidigare bloggat på egna bloggen: http://blogg.op.se/bergrolf

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.