Hans Nyström

Hans Nyström är född 1928 och är överläkare inom barnpsykiatri och fick sin medicinlicens 1956. Han började tidigt med KBT och specialiserade sig på ångest hos barn. Numera arbetar han med tillåtande bantningsmetodik – ”Konsten att bli lycklig”. Just nu skriver han på en bok med titeln ”POSITIV BARNAFOSTRAN med KBT i 3 dimensioner med vald tidsförskjutning”. Han arbetar också med KBT-coaching för äldre.
Information, Medicin & hälsa

PROGRAM för snabb och enkel barnafostran

När ”ungen” trotsar emot och ej lyder, uttrycker det i HANDLING sina Känslor. BARNET tycker och ´känner` sig fel behandlat eller försummat.Tänk då bortom HÄR-&-NU: ”Finns orsaken före Olydnaden” ?

OCH !!

- en liten människa på 4-5-6 år handlar  som känslorna driver honom att göra: Genom att: söla ´strula` och ´ickegöra` demonstrerar barnet sina känslor.

Du som är Vuxen bör då sända en snabb tanke bakåt i tiden: till   före  protesten

”Vad hände för 1-2-3 timmar sedan”?

Längden på Tiden före beror på barnets ålder  (ju yngre barn desto kortare tid). En tonåring kan ´strula` ett helt dygn efter en upplevd oförrätt. Och en make/maka ….  +++ (fyll i tiden själv … )

DÅ&DÄR- hände något (negativt)  som sårade eller förargade barnet ELLER så saknades något (positivt) som barnet behövde ( = KÄRLEK)  för att känna sig bekräftat som ´liten människa`.

HÄR&NU – Just HÄR pågår trotset. NU är det ej lönsamt att försöka påverka barnet. Ungen är låst i en primitiv KÄNSLA som också kan innehålla hämnd. Det barnet känner är verkligt för honom. Börjar NU den vuxne fostra med negativa metoder – bekräftas inom barnet både felet den vuxne gör och rätten att fortsätta trots -hämnas.

SÅ Behandla barnet milt och varsamt, NEUTRALT under det du skyndar att fylla hålet i barnet själ: med kärlek … för att slippa samma trots igen.

Ge barnet korta, täta, positiva och kärleksfyllda kontakter (°duttar°) oregelbundet och mittuppi vardagslivet. Både  före och efter  olydnad men inte i samband med den eller prestation.

Trots & Olydnad är °Signaler° från barnets inre.

SAMMANFATTNINGSVIS -

Det som syns och hörs / TROTSET/ drar till sig den vuxnes aktiviteter .., men behåll lugnet och studera ungen dels ur ett TIDs-perspektiv: dels Före och dels Efter samt på Distans: Ibland uppfattar barnet TROTS som lek och då gäller det att leka med för att långsamt glida över i Avledning via exempelvis buskis-skämt.

 

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.