Stephan Rössner

Stephan Rössner är professor i hälsoinriktad beteendeforskning och har varit  ansvarig för överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han har skrivit över 500 vetenskapliga artiklar om läkemedelsbehandling, fetma, viktminskningstips och så vidare. År 2006 kom boken ”Åldras utan att bli äldre” (Brombergs) ut som tar upp frågor kring åldrandet och viktrelaterade aspekter.
Mat & dryck, Medicin & hälsa

Vad är fetma?

Inom vissa gränser väljer vi själva vår kroppsvikt. Även om genetiken svarar för omkring 50 procent av vår kroppsvikt kan vi påverka vår vikt genom vår livsstil. Kvar står att energilagarna gäller: Kroppsvikten bestäms av energiintag minus energiutgifter.

I ett historiskt perspektiv har övervikt enbart varit förknippat med positiva värderingar.

En större fettmassa innebar ett skydd mot svält, infektioner och andra tärande sjukdomar.

Den som hade en större fettmassa visade därmed upp sitt välstånd vilket socialt och psykologiskt var av värde. Med den moderna medicinska utvecklingen har detta synsätt radikalt förändrats, och individer med fetma betraktas numera som människor med sämre kontroll och möjligheter att hålla igen.

Även om statistiken talar sitt tydliga språk är det dock uppenbart att många individer kan leva väl med en relativt hög kroppsvikt utan att få medicinska, sociala eller psykologiska problem. Man har tidigare diskuterat begreppet ”jolly fat”, som bygger på den gamla psykiatriska klassificeringsteorin, enligt vilket runda och mulliga människor är så kallade pykniker, godmodiga och avslappade. Nya psykologiska testmetoder har visat att så i allmänhet inte är fallet. Många individer som söker fetmavård visar sig tvärtom skatta högt på skalor som handlar om depression och livskvalitet. Men kvar står att många individer med betydande kroppsvikt aldrig söker vård för sina viktproblem, aldrig upplever några bekymmer, alltid känt sig uppskattade i familjekretsen, i arbetslivet och relationer med partners för samlevnad och sexualliv. I vissa länder (t ex Tyskland) har patientföreningar för feta motsatt sig uppfattningen att tillståndet är sjukligt, och menar att de har rätt till sitt val av kroppshydda utan medikalisering. Omvänt – i länder som Sverige klagar dessa patientföreningar högljutt över att ingen gör något för att hjälpa dem till vård.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att begreppet ”fetma” inte enbart handlar om en viss procent fett i kroppen utan har många andra medicinska, sociala, psykologiska och hälsoekonomiska dimensioner.

Stephan Rössner

Professor emeritus vid Karolinska Institutet

Kommentarer
 • Kajsa Kax säger
  Inlagd 20100429

  Åh så intressant!
  Fetmans historia – den vore intressant att läsa om mera – i alla dessa aspekter.
  /K

 • Icoreatrele-online säger
  Inlagd 20100528

  Ja, troligen sa det ar

 • stålfarfar säger
  Inlagd 2010104

  Urfarfar som levde före Mesopotamien åt väl i huvudsak fisk och kött.
  På den tiden åts väl inte mycket kolhydrater kan jag tänka mig.
  Kan man inte ifrågasätta dagens kostråd som förespråkar 65 e% kolhydrater i kosten. Vad ska egentligen vitsen med alla dessa kolhydrater vara?

 • Piltson säger
  Inlagd 2011107

  Stålfarfar, arkeologer har påvisat att de första grupperna av arten homo sapiens hade en stor andel fett i maten. Det är de som gett oss det metaboliska arvet. Detta tycks ha förbisetts av nutritionisterna, som alltjämt föreställer sig att de hade klarade sig med lågfettkost. Tanken om den eländiga forntiden övergav antropologer och arkeologen för ett halvsekel sedan. Läs om detta här:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/31/sagnen-om-det-fettlosa-fornfolket

  Det rör sig om ett par årmiljoner, men Istället vill nutritionisterna förlägga arvet till de första jordbrukarna för bara kanske tiotusen år sedan. Så till exempel i en Lärobok som S. Rössner redigerat. Jag menar att detta är nonsens. Här står att läsa om det:

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/03/bibelns-folk-nastan-oskyldiga-tack-det

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.