Patricia Tudor- Sandahl

Patricia Tudor- Sandahl är författare, fil.dr. i pedagogik, legitimerad psykolog/psykoterapeut och retreatledare. Hon medverkar sedan tio år i P1: s ”Tankar för dagen”. Hon arbetar just nu på sin 15: e bok. Hemsida: www.tudorsandahl.se   Foto: Bertil Ericson
Personligt & livsåskådning, Politik & samhälle

Våga vara vis

Man kan vara både intelligent och livserfaren utan att för den delen vara vis. Vishet har att göra med en djup insikt om människors villkor. Med Piet Heins ord: ”Vishet är den egenskap att veta allt om människans dårskap utifrån sig själv.” De flesta av oss som har levt länge kan nog känna igen oss.

Gräver man tillräckligt djupt i sitt eget inre finner man troligen spår av det mesta som vi människor är kapabla till, det goda liksom det onda, synd så väl som dygd, kärlek men även bristen på den. Det är inget att skämmas för eller dölja. Tvärtom är det ett tecken på att vi är människor med alla de begränsningar och möjligheter som ryms i oss. Då vi kommer upp i åren ska vi ta av oss våra masker, visa oss tydligt som de gamla, erfarna människor vi är och berätta om vad vi har lärt oss av livet. I klartext: vi ska våga vara visa.

Jag vet, det är mycket begärt i ett samhälle som inte har något till övers för den som anses ha passerat sitt bäst-före-datum. Vi ska göra det ändå, tycker jag. Gärna med hjälp av lite humor. Ett lekfullt sinne är en stor gåva. Det ska man vara rädd om. ”Ta livet på allvar men inte dig själv” sa Martin Lönnebo i ett föredrag. Bara för att man är gammal måste man inte bli en tråkmåns.

Någon har skickat en bön till mig som lästes av en engelsk nunna på 1700-talet, jag vet inte vad hon hette. ”Herre, du vet bättre än jag själv, att jag åldras och en dag kommer att vara gammal. Bevara mig för den olycksaliga ovanan att tro att jag måste kommentera allting och i alla omständigheter säga något. Befria mig från begäret att vilja ordna andras angelägenheter. Gör mig betänksam, men inte svårmodig: hjälpsam men inte härsklysten. Med tanke på mitt förråd av levnadsvisdom, tycks det mig tråkigt att det inte kommer till användning, men du vet att jag kommer att behöva ett par vänner på slutet. Rädda min ande från att upprepa en ändlös massa småsaker: ge mig vingar så att jag kan tränga fram till sakens kärna. Försegla mina läppar vad angår mina egna smärtor och lidanden. De är i tilltagande och lusten att räkna upp dem blir allt större med åren. Att be om så mycket nåd att jag finner behag i andras klagovisor, det vågar jag inte: men hjälp mig att lyssna på dem med tålamod. Jag vågar inte heller be om ett bättre minne: men ge mig mer ödmjukhet och mindre självsäkerhet när mitt minne tycks stå i motsats till andras. Lär mig den storartade insikten att även jag ibland kan ta miste. Gör mig i någon mån älskvärd. Jag går inte in för att vara ett helgon – somliga av dem utgör ett föga angenämt sällskap – men en sur gammal människa är en av djävulens mest framstående uppfinningar. Skänk mig förmågan att kunna se det goda på även de mest oväntade ställen, och begåvning hos människor som jag inte tilltrodde dem. Och ge mig nåden att också säga det till dem. Amen.”

Jag känner mig besläktad med henne. Så nu gör jag hennes bön till min egen. Kan du tänka dig att göra den till din?

 

Det här har Moder Teresa skrivit.  Det brukar kallas hennes ”Hymn till livet”.

Livet är en chans, ta vara på den.

Livet är skönhet, beundra den.

Livet är lycksalighet, njut den.

Livet är en dröm, låt den bli verklighet.

Livet är en utmaning, anta den.

Livet är plikt, uppfyll den.

Livet är en lek, lek den.

Livet är dyrbart, ha omsorg om det.

Livet är en rikedom, bevara den.

Livet är kärlek, ge dig hän åt den.

Livet är en hemlighet, upptäck den.

Livet är ett löfte, låt det gå i uppfyllelse.

Livet är sorg, övervinn den.

Livet är en sång, sjung den!


Patricia Tudor- Sandahl

Författare, föreläsare, fil.dr. i pedagogik och legitimerad psykolog/psykoterapeut

Kommentarer
 • Catrin Nilsson säger
  Inlagd 2011092

  Jag kan absolut tänka mig att göra den bönen till min. Däremot håller jag inte med om att äldre människor skulle ha passerat något bäst före datum. Saker som man upprepar har risk att bli affirmationer. Jag tror tvärtom att den rena skönhet du förmedlar är bön och en hymn till livet – något som du har att ge är något som flertalet längtar efter men inte vet var det står att finna.

 • Christina säger
  Inlagd 2011098

  Glad över att du finns på bloggen, Patricia!
  Du förmedlar så mycket kloka tankar! Ja, jag vill göra det även till min bön.

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.