Jacob Palme

Jacob Palme är författare och dataforskare. Han var med att utveckla KOM-systemet, en föregångare till Internet som gav tusentals personer i Sverige möjlighet att kommunicera med varandra via datorn under åren 1978 till 1988.
Medicin & hälsa, Politik & samhälle

Varför regeringen inte vill sänka skatten för pensionärer

Vänta er inte höjda pensioner eller skattelättnader för pensionärer. Regeringen vill att så många människor som möjligt skall arbeta. Den anser att det är en belastning på Sveriges ekonomi om många människor inte arbetar: sjukskrivna, pensionärer med flera. Regeringen anser att det är dyrbart om allt färre skall försörja allt fler icke-arbetande.

Regeringen vill åstadkomma detta genom att ge mer pengar till människor som arbetar, och mindre pengar till människor som inte arbetar. Det är därför regeringen infört en serie av allt högre jobbskatteavdrag. Det centrala och viktiga, är att jobbskatteavdragen ger pengar till dem som arbetar, och att de som inte arbetar därför får mindre pengar i relation till dem som arbetar. Regeringen tror att människor hellre arbetar om det är mer lönsamt att arbeta. Regeringen säger det inte öppet, men tänker att många människor väljer att vara sjuka eller arbetslösa, därför att det är skönt att slippa arbeta och att någon annan betalar för deras försörjning. Ett sätt att få människor att välja att vara friska är att ge dem bra betalt för att välja att arbeta. Det är den gamla välkända principen om moroten och piskan.

Det är en hård linje. Alla sjuka kan ju inte göra sig friska bara för att det lönar sig att vara frisk. Men det är den linjen som ligger bakom jobbskatteavdraget, även om man inte säger det högt.

När man är sjuk får man lägre sjukpenning än den lön man skulle ha fått om man arbetar. Jobbskatteavdraget ökar skillnaden mellan lönen när man arbetar och sjukpenningen eller sjukersättningen när man är sjuk.

Regeringen skulle ha kunnat få en liknande effekt genom att sänka sjukpenningen och sjukersättningen istället för att införa jobbskatteavdrag. Men då hade det blivit ett ramaskri om att regeringen försämrar det skydd som socialförsäkringarna ger. Nu åstadkommer man samma effekt genom jobbskatteavdrag, och då är det inte så många som protesterar. Till och med socialdemokraterna har accepterat jobbskatteavdraget. Det skulle de aldrig ha gjort om det hade handlat om att sänka sjukpenningen och sjukbidraget. Trots att effekten blir densamma – att man förlorar mer pengar om man är sjuk och inte kan arbeta.

Samma princip gäller för ålderspension. Regeringen ser gärna att även personer över 65 års ålder arbetar istället för att leva på pension. Därför är jobbskatteavdraget extra högt över 65 års ålder. Man skulle i stället kunnat sänka pensionerna, men då skulle det bli ett ramaskri. Med högt jobbskatteavdrag för personer över 65 års ålder får man samma effekt: Det lönar sig mer att arbeta, man förlorar mera pengar om man inte arbetar.

Det är därför föga troligt att nuvarande regering skulle vilja höja pensionerna eller sänka skatten för pensionärer, även om vissa partier inom alliansen vill det.

 

Jacob Palme

Dataforskare, professor och författare

Kommentarer
 • Rolf Nilsson säger
  Inlagd 20110927

  Mycket bra och enkel förklaring som jag tror att de flesta förstår. De flesta lever ju också i nuet och bryr sig inte om livet framgent. I dag är också det materiella utbudet så stort att man inte tänker på något annat under resans gång, allra minst på att man kan bli gammal och sjuk utan det får komma som en överraskning.

 • Anette Udenius säger
  Inlagd 20110927

  Hej! Bra inlägg Jacob. Jag blir pensionär nu i oktober 2011 men eftersom pensionen blir som ett existensminimum så är jag tvungen att fortsätta att arbeta 50 % på min arbetsplats. Kan du svara på hur stort mitt jobbskatteavdrag blir? Du skriver att jobbskatteavdraget höjs mycket när man fortsätter att jobba efter 65 år, därför min fråga.
  Tacksam för svar

  Anette Udenius

 • Jacob Palme säger
  Inlagd 20110929

  Svar till Anette Udenius fråga om hur stor ditt jobskatteavdrag är och blir när du blir pensionär:

  Gå till webbsidan http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee230800032/skatt_30_30.pdf
  Siffrorna i kolumn 1 anger skatten per månad om du jobbar och är under 65 års ålder. Kolumn 4 anger skatten om du har anställning och är över 65 års ålder. Kolumn 2 anger skatten om du enbart har pensionsinkomster. Hur stort ditt jobbskatteavdrag blir kan du få genom att ta skillnaden mellan beloppet i kolumn 2 och 4. Om du vill beräkna jobbskatteavdraget när du är under 65 års ålder, får du ta skillnaden mellan kolumn 1 och 2.

  Om du vill beräkna jobbskatteavdraget när du har pension 50 % och jobbar 50 % får du ta hälften av jobbskatteavdraget för heltidsjobb.

  Beräkningsmetoden ovan är inte 100 % exakt, bl.a. skall man egentligen ha olika tabeller beroende på hur kommunalskatten är i din kommun.

Kommentera

*

Annonser

Förstora texten i din webbläsare

 

Seniorbloggen använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla. Nedan följer en kort beskrivning hur man gör i de som är vanligast bland er bloggläsare just nu:

 

Internet Explorer version 7 och 8


Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7 och 8:

 1. Välj ”Sida > Textstorlek” i verktygsraden och välj en storlek:
 2. Välj ”Sida > Zooma” i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut. Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.
 3. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 4. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.

 

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. Så här gör du:

 

 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Välj ”Hjälpmedel” i dialogrutan ”Internetalternativ”:
 3. Kryssa i rutan ”Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor”.

 

Internet Explorer version 9

 

Det finns ett sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 9:
 1. Välj ”Verktyg > Internetalternativ” i verktygsraden:
 2. Klicka på fliken ”Allmänt” och sedan på ”Teckensnitt” under ”Utseende”.
 3. Välj önskade teckensnitt och klicka sedan på OK och på OK igen.

 

Firefox

 

I Firefox kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 1. Öppna menyn ”Visa > Textstorlek” och välj ”Större” eller ”Mindre”:
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

 

Safari

 

I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 1. Öppna menyn ”Innehåll” och välj ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”:
 2. Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

 

Chrome

 

I Chrome kan du ändra textstorleken på tre sätt:

 1. Öppna menyn genom att klicka på symbolen till höger om adressfältet och välj ”Zooma in”. Välj därefter något av alternativen Större, Normal eller Mindre.
 2. Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten. Återställ teckenstorleken genom att hålla nere Ctrl-knappen och trycka 0 (noll).
 3. Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.